Обучение на ученици в САЩ и Великобритания

Приемането на кандидатури и интервютата за участие в ОБУЧЕНИЕ В САЩ (ASSIST) И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (HMC) през учебната 2018-2019 приключи. 

Ако се интересувате от конкурса, вижте информацията и всички документи за кандидатстване от тази година по-долу. Актуализираните документи за кандидатстване за следващата учебна година ще бъдат качени при обявяване на конкурса през септември-октомври 2018.

Българска асоциация по четене съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява конкурс за стипендии за ученици от 10-и клас за следните програми:

  • ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, USA)
  • HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, UK)
  • Davis (Davis International Scholarship Program, USA)

Често задавани въпроси - тук.
Важни документи и информация
Кой може да кандидатства (Обява)
Описание на програмите, кандидатстване и участие, логистика
ASSIST Application Overview
ASSIST Student Brochure
HMC – Information for Applicants
HMC – Information for Parents
Checklist
Web-based Application Checklist

Документи за кандидатстване

За да попълните Формуляр за кандидатстване (Application Form), натиснете тук.
English Teacher Recommendation Form
Mathematics Teacher Recommendation Form
Class Teacher Recommendation Form
Sponsorship Application Financial Assessment
Sponsorship Application Financial Assessment - БГ текст за справка
ASSIST Family Financial Declaration
HMC Family Financial Declaration Form

Алумните говорят

Средно образование в САЩ и Великобритания: Говори Даниел Пенев
Средно образование в САЩ: Говори Радияна Манчева
Средно образование във Великобритания: Говори Ралица Сливкова
Средно образование в САЩ: Говори Мария Бурмова