Стипендии за обучение на ученици в САЩ и Великобритания

Българска асоциация по четене (БАЧ) в партньорство с ASSIST и HMC организира конкурс за стипендии за ученици в 10-ти клас за следните програми:

  • ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, USA)
  • HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, UK)
  • Davis (Davis International Scholarship Program, USA)

Следете нашата страница във Фейсбук за актуална информация и разкази от нашите алумни.

Процесът за кандидатстване за стипендии за 2023-24

1. Важни дати

Онлайн срещи-представяне на конкурса

12 октомври 2022 – Първа среща
16 ноември 2022 – Втора среща

1 ноември 2022 – Срок за ранно кандидатстване
1 декември 2022 – Краен срок за кандидатстване
Януари 2023 /датите подлежат на уточняване/ – Тест по английски език
Януари 2023 /датите подлежат на уточняване/ – Есе
Януари 2023 /датите подлежат на уточняване/ - Интервю с представителите на ASSIST и HMC

 2. Документи специфични за България

3. Плащане на таксата за кандидатстване

След попълване на онлайн формуляра за кандидатстване трябва да се плати такса за кандидатстване. Кандидатите, които попълнят формуляра онлайн до Ранния срок за кандидатстване, 1 ноември 2022, заплащат 29 лв. Кандидатите, които попълнят онлайн формуляра за кандидатстване до Крайния срок за кандидатстване, 1 декември, заплащат 59 лв. Моля следвайте инструкциите за плащане в Checklist. Кандидатите изпращат с е-мейл потвърждение за направеното плащане /сканирана разписка или банков документ/ и го изпращат на bulrakonkurs@gmail.com.

4. Попълване на Формуляра за кандидатстване

Формулярът е за ASSIST, HMC и Davis.

Apply Now

5. Допълнителни материали за попълване и подаване електронно 

6. Удостоверение за успеха

Удостоверението трябва да e в оригинал и в превод на английски език, за предпочитане сканирано и качено в портала за кандидати. ASSIST, HMC и Davis препоръчват този документ да е с печат на училището.

7. Тест по английски език  

Кандидатите, които са платили таксата за участие и продължават участието си, ще бъдат поканени за онлайн тест  Duolingo English Test. БАЧ ще изпрати на всеки индивидуално по е-мейл код за предплатен купон. Тестът трябва да се направи достатъчно време преди интервюто, за да могат интервюиращите да получат информация.

След получаване на кода си за теста моля посетете  https://englishtest.duolingo.com/applicants и изберете:

  • Take a Test
  • Create an Account
  • Buy Now
  • Apply Coupon
  • Enter Coupon Code

Съвети за теста Duolingo Tips for Your Test Experience

Ако имате и други въпроси, освен подробно описаната информация на сайта, моля пишете на bulrakonkurs@gmail.com.

Следете нашата страница и във Фейсбук за актуална информация и разкази от нашите алумни.

Алумните говорят:

Средно образование във Великобритания: Нели Пашова, 2022-24 HMC
Средно образование във Великобритания: Димана Давчева, 2022-24 HMC
Средно образование в САЩ: Димитър Минков, 2022-23 ASSIST
Средно образование в САЩ: Виктория Дервишева, 2021-22 ASSIST
Средно образование в САЩ: Ванеса Велкова, 2019-20 ASSIST
Средно образование в САЩ: Ива Токушева, 2020-21 ASSIST
Средно образование в САЩ: Александър Терзиев, 2019-20 ASSIST
Средно образование в САЩ: Илиян Христов, 2018-19 ASSIST
Средно образование във Великобритания: Рада Пандева, 2019-21 HMC
Средно образование във Великобритания: Говори Иван Михайлов, 2018-19 HMC
Средно образование във Великобритания: Говори Катерина Якимова, 2018-19 HMC
Средно образование в САЩ: Говори Валерия Германова, 2018-19 ASSIST
Средно образование в САЩ и Великобритания: Говори Даниел Пенев, 2010-11 HMC
Средно образование в САЩ: Говори Радияна Манчева, 2014-15 ASSIST
Средно образование във Великобритания: Говори Ралица Сливкова, 2010-11 HMC
Средно образование в САЩ: Говори Мария Бурмова, 2013-14 ASSIST