Дарения на книги

Българска асоциация по четене разпространява своите издания (сп. “Критическо мислене” до 2005г., книги, CD и др.), както и издания на своите международни партньори (Международната асоциация за грамотността, IDEC, Международния консорциум “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”,  Modern Didactics Centre, Литва и др.) на различни форуми (конференции, срещи, обучения и др.).

Целта е материалите да достигнат до възможно най-голям кръг  читатели и професионалисти ангажирани с порблемите на грамотността и образованието във всичките му форми.

Дарителска инициатива за предоставяне на книги

Българска асоциация по четене, с любезната подкрепа на Международната асоциация за грамотността (ILA), дари повече от 5000 тома специализирана литература на обществени и училищни библиотеки, университети и училища в страната като жест на благотворителност и с цел повишаване на обществената чувствителност и информираност.

Дарителската кампания се осъществи през 2006, в която наши партньори бяха:

 • Висше училище по библиотекознание и информационни технологии към СУ (ВУБИТ), София
 • Информационен център към Посолството на САЩ в България

Изданията са в областта на хуманитарните и педагогически науки и засягат разнообразна методическа тематика, както и множеството практики, широко застъпени в рамките на проект “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” на Международната асоциация за грамотността (ILA). Заглавията са полезни за целите на преподаването и нуждите на студентите и учениците от различните учебни заведения.

Списък на организациите и институциите получили книги от БАЧ

Обществени библиотеки

 • СУ “Св. Кл. ОХРИДСКИ”, БИБЛИОТЕКА  “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”
 • СУ “Св. Кл. ОХРИДСКИ”, УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
 • БИБЛИОТЕКА “РОДИНА”, СТАРА ЗАГОРА
 • БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕВСКИ”, СТАРА ЗАГОРА
 • РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, ПЛЕВЕН
 • СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

Университети

 • СУ “Св. Кл. ОХРИДСКИ”, ФАКУЛТЕТ “НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
 • СУ “Св. Кл. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ
 • РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, БЛАГОЕВГРАД
 • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА
 • ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”, БЛАГОЕВГРАД
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ВАРНА

Гимназии

 • ГПЧЕ “СИМЕОН РАДЕВ”, ПЕРНИК
 • ПГИУ “ЕЛИАС КАНЕТИ”, РУСЕ
 • АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”, РУСЕ
 • НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГАБРОВО
 • АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, СОФИЯ
 • ПЪРВА АЕГ, СОФИЯ
 • ГПЧЕ, ПЛЕВЕН
 • ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНЕЗИЯ, ВАРНА
 • ГПЧЕ “ЕКЗАРХ ЙОСИФ”, ЛОВЕЧ
 • 19 СОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”, СОФИЯ

Други

 • ЦЕНТЪР “ONE WORLD”, СОФИЯ

Списък на дарените заглавия

 • Access for All: Closing the Book Gap for Children in Early Education, Susan B. Neuman & Donna C. Cellano, Albert N. Greco, Pamela Shue, IRA, 2003
 • All American HistoryCelleste W. Rakes, IRA, 2006
 • Authentic Reading Assessment, Sheila W. Valencia, Elfreida H. Hiebert, Peter P. Afflerbach, IRA, 1996
 • “Best Practice”? Insights on LiteracyMargaret T. Stewart, IRA, 2002
 • Book Club: A literature Based CurriculumT. Raphael/ L. Pardo/ K. Highfield/ S. McMahon, IRA, 1997
 • Censorship: A Threat to ReadingJohn S. Simmons, IRA, 1994
 • Children’s Literature in an Integrated CurriculumBeffe Bosma & nancy DeVeries Gufh, IRA, 1995
 • Collaboration for Diverse LearnersVictoria J. Risko & Karen Bromley, IRA, 2000
 • College Reading, Research and PracticeArticle From the Journal of College Literacy and LearningEric J. Paulson, IRA
 • Critical Literacy: A Collection of Articles From the Australian Literacy Educators’ AssociationHeather Fehring & Pam Green, IRA, 2001
 • Enriching Our Lives: Poetry Lessons, John E. Readence & Diane M. Barone, IRA, 2000
 • Exploring Values Through LiteraturePatricia Ruggiano Schmidt & Ann Watts Pailliotet, IRA, 2001
 • Fostering the Love of Reading: The Affective Domain in Reading Education, Eugene H. Cramer & Marieta Castlle, , IRA, 1994
 • Handbook of Early Literacy Research, Susan B. Neuman & David K. Dickinson, IRA, 2001
 • Ideas Without Boundaries, David J. Klooster & Jeannie L. Steele & Patricia L. Bloem, IRA, 2000
 • Journey of Discovery: Building a ClassroomAnn M. Courtney & Theresa L. Abodeeb, IRA, 2001
 • Language Instructional Issues in Asian Classrooms, Cheah Yin Mee & Ng Seok Moi, IRA, 1999
 • Language Study in Middle School, High School, and Beyond: Views of enhancing the Study of Language, John S. Simmons, IRA, March 1999
 • Learning to Teach Reading: Setting the Research AgendaCathy M. Roller, IRA, 2002
 • Literacy in the Cyberage, R.W. Burniske, IRA, 2000
 • Literature Discussion Groups in the Intermediate GradesKaren S. Evans, IRA, 2001
 • Magazines for Kids and TeensDonald R. Stoll, IRA, 1997
 • Non-fiction for the class-roomMilton Meltzer on writing, history and social responses, IRA, 1994
 • Popular Culture in the ClassroomDanna E. Alvermann, Jennifer S. Moon, Margaret C. Hagood, IRA, 1999
 • Promoting Reading in Developing Countries, Vincent Greaney, IRA, 1996
 • Reading for UnderstandingCatherine Snow, IRA, 2002
 • Reading Researchers in Search of Common GroundRona F. Filipo, IRA, 2001
 • Reading, Writing and Talking Gender in Literacy LearningBarbara J. Guzzetti, Josephine P. Young, Margaret M. Gritsavage, Laurie M. Fyfe, Marie Hardenbrook, IRA, 2002
 • Resilient ChildrenDiane Barone, IRA, 1999
 • School Censorship in the 21st Century, John S. Simmons & Eliza T. Dresang, IRA, 2004
 • Single-Subject Experimental Reading: Applications For LiteracySusan B. Neuman & Sandra Mc Cormick, IRA, 1995
 • Studies in Miscue Analysis, Joel Brown & Kenneth S. Goodman & Ann M. Marek, IRA, 1996
 • Teaching and Learning about Multicultural Literature StudiesJanice Hartwick Dressel, IRA, 2003
 • Teaching Literacy Using InformationJoelie Hancock, IRA, 1999
 • Teens for Literacy: Promoting Reading and Writing in Schools and Communities, Allen Berger & Elizabeth A. Shafran, IRA, 2000
 • Testing to Learn – Learning to TestJoanne Capper, IRA, 1996
 • The Balanced Reading ProgramSusan M. Blair-Larsen & Kathryn A. Williams, IRA, 1999
 • The First R: Every Child’s Right to Read, Michel F. Graves & Paul Van Den Broek & Barbara M. Taylor, IRA, 1996
 • The Spelling Book: Teaching Children How to Spell, Not What to SpellGladys Rosencrans, IRA, 1998
 • Thinking and Writing for Publications: A Guide for Teachers, Bonitta L. Wilcox, IRA, 2002
 • Untangling some Knots in K-8 Writing Instruction, Shelley Peterson, IRA, 2003
 • Valued VoicesDeborah A. Wooten, IRA, 2000

Национална конференция “Тестиране и оценяване – смисъл и практики”

Конференцията „Тестиране и оцeняване – смисъл и практики.”, проведена през април 2008, събра преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски “, НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски “, от средни училища в страната, представители на РИО и НПО. Те обсъдиха актуални теми от сфератa на образованието. Гост-лекторът д-р Джери Шийл от Центъра за образователни изследвания, Дъблин, Ирландия, представи пленарeн доклад за PISA’ 2006 и PIRLS’2006 и влиянието им за подобряване на резултатите при четене. В другите два пленарни доклада представители на българските екипи за PISA и PIRLS пък показаха данните за България от изследванията за 2006 (www.ckoko.bg).
Конференцията се осъществи с любезното съдействие на ILA (Международна асоциация за грамотността - www.reading.org ).

Международна конференция “Насърчаване на четенето сред езиково и етнически разнородни общности”

Проведената през януари 2006 международна конференция “Насърчаване на четенето сред езиково и етнически разнородни общности” (Promoting Reading in Linguistically and Ethnically Diverse Communities) е инициатива на Българска асоциация по четене в партньорство с IDEC/ILA (Международна асоциация за грамотността). На форума в София бяха представени изследвания на специалисти в сферата на образованието от Европа (Хърватска, Чехия, Естония, Ирландия, Латвия, Македония, Румъния, Испания), Израел и САЩ.

Национална конференция “Активно учене и критическо мислене”

Националната конференция “Активно учене и критическо мислене” на Българска асоциация по четене беше проведена през април 2005. С презентации и участие се отличиха колеги на БАЧ и партньори от Велико Търновския Университет, СУ “Св. Кл. Охридски”, Нов Български Университет, училища и РИО в Разград, Русе, Силистра и София, както и представители на НПО. Събитието се осъществи с любезната подкрепа на Международна асоциация за грамотността (ILA). В резултат докладите от конференцията са публикувани на CD “Активно учене и критическо мислене” (Българска асоциация по четене, май 2007).

Културна дейност

 • Сътрудничество на БАЧ с Американски център / American Corner, Столична библиотека/ за различни дейности и инициaтиви /български и американски традиции и празници; серии от представяния на известни автори/.
 • Ежегодно представяне на образователни системи и културни традиции от САЩ и Великобритания пред ученици и родители с участието на представители от съответните държави в различни градове.
 • Консултиране на НПО по въпроси на грамотността /”Следваща страница ” – „Next Page” за издателски проект „Нашите истории”/.
 • Публични лекции на специалисти от Международната асоциация за грамотността (ILA) и Федерацията на европейските асоциации за грамотност (Federation of European Literacy Associations – FELA) по проблеми на грамотността и образованието.
 • Подпомагане на училища и библиотеки при организиране на празници, образователни инициативи и културни мероприятия.

Участия в конференции и срещи на FELA