ВАЖНО!!!          ВАЖНО!!!          ВАЖНО!!!

Ако сте ученик в 10 клас и не сте успели да си приготвите документите и кандидатствате, но наистина желаете да го направите, то моля пишете на bulrakonkurs@gmail.com. Следете и нашата Фейсбук страница.

Моля следете нашата Фейсбук страница за актуални промени, информация и мнения на участници в програмата.

Българска асоциация по четене в партньорство с ASSIST, САЩ и HMC, Великобритания обявяват ежегодния Конкурс за програмата „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания (ASSIST, HMC, Davis)” за учебната 2017/18 година. Желаещите да кандидатстват за програмата могат да прочетат информация и видят документите (тук).  Молим следете на сайта на БАЧ и ФБ страницата за промени на дати и информация.

Добре дошли на сайта на
Българска асоциация по четене (БАЧ)

БАЧ е регистрирана през 2001, а през 2003 става афилииран национален член към Международната асоциация за грамотността (International Literacy Association – ILA) (www.reading.org) и член на IDEC (International Development of Europe Committee) (www.literacyeurope.org ) . БАЧ  е сред от основателите на Федерацията на европейските асоциации за грамотност (Federation of European Literacy Associations – FELA) (www.felaliteracy.org) и Международния консорциум RWCT IC (Reading & Writing for Critical Thinking International Consortium) (www.rwctic.org).

БАЧ е неправителствена организация, участваща в различни образователни  и културни проекти и дейности, обхващащи различни целеви групи – ученици на различна възраст, родители, училищни и университетски преподаватели и специалисти в сферата на образованието като цяло. Нейната национална мрежа и партньорството й в международни организации дава възможност за директен контакт с потенциални участници от различни точки на света,  различен социален и етнически произход като по този начин разпространява добрите практики.