ВАЖНО!!!          ВАЖНО!!!          ВАЖНО!!!

Приключи срокът за подаване на формулярите онлайн за конкурса на БАЧ за обучение в САЩ и Великобритания за учебната 2020-21. Очакваме последните хартиени документи. Следва преглед на документите и изработване на график за тестирането и интервюто. Всеки кандидат ще получи индивидуално писмо по е-мейл с датата и часа за интервю и тестиране. Представителите на чуждестранните партньори ще проведат интервютата в интервала 15-17 януари 2020. Молим всички кандидати да следят редовно пощата си.

Начало на конкурса “Стипендии за обучение в САЩ и Великобритания (АSSIST, HMC & Davis)” за учебната 2020/21

Обявяваме онлайн кандидатстването за конкурса за 10-класници на Българска асоциация по четене “Стипендии за обучение в САЩ и Великобритания (АSSIST, HMC & Davis)” за учебната 2020/21.

В случай на въпроси, на които не намирате отговор в подробната информация на сайта ТУК, можете да пишете на bulrakonkurs@gmail.com. Там ще откриете и всички необходими линкове и формуляри за кандидатстване.

Срок за кандидатстване: 15 декември 2019 г.

Конкурсът се провежда от Българска асоциация по четене /БАЧ/. Финалистите получат стипендии за обучение в престижни училища в САЩ или Великобритания.

Следете сайта на БАЧ и ФБ страницата ни за нови съобщения за конкурса.

Добре дошли на сайта на
Българска асоциация по четене (БАЧ)

БАЧ е регистрирана през 2001, а през 2003 става афилииран национален член към Международната асоциация за грамотността (International Literacy Association – ILA) (www.literacyworldwide.org) и член на IDEC (International Development of Europe Committee) (www.literacyeurope.org ) . БАЧ  е сред от основателите на Федерацията на европейските асоциации за грамотност (Federation of European Literacy Associations – FELA) (www.felaliteracy.org) и Международния консорциум RWCT IC (Reading & Writing for Critical Thinking International Consortium) (www.rwctic.org).

БАЧ е неправителствена организация, участваща в различни образователни  и културни проекти и дейности, обхващащи различни целеви групи – ученици на различна възраст, родители, училищни и университетски преподаватели и специалисти в сферата на образованието като цяло. Нейната национална мрежа и партньорството й в международни организации дава възможност за директен контакт с потенциални участници от различни точки на света,  различен социален и етнически произход като по този начин разпространява добрите практики.