Приемът на кандидатури за учебната 2019/20 година приключи. 

В началото на септември 2019 г. очакваме актуализация на информацията от партньорите от САЩ и Великобритания във връзка с конкурса за учебната 2020-21.

В случай на въпроси, за които не намирате отговор в подробната информация на сайта ТУК, можете да пишете на bulrakonkurs@gmail.com.

Конкурсът се провежда от Българска асоциация по четене /БАЧ/. Финалистите получат стипендии за обучение в престижни училища в САЩ или Великобритания.

Следете сайта на БАЧ и ФБ страницата ни за нови съобщения за конкурса.

Добре дошли на сайта на
Българска асоциация по четене (БАЧ)

БАЧ е регистрирана през 2001, а през 2003 става афилииран национален член към Международната асоциация за грамотността (International Literacy Association – ILA) (www.literacyworldwide.org) и член на IDEC (International Development of Europe Committee) (www.literacyeurope.org ) . БАЧ  е сред от основателите на Федерацията на европейските асоциации за грамотност (Federation of European Literacy Associations – FELA) (www.felaliteracy.org) и Международния консорциум RWCT IC (Reading & Writing for Critical Thinking International Consortium) (www.rwctic.org).

БАЧ е неправителствена организация, участваща в различни образователни  и културни проекти и дейности, обхващащи различни целеви групи – ученици на различна възраст, родители, училищни и университетски преподаватели и специалисти в сферата на образованието като цяло. Нейната национална мрежа и партньорството й в международни организации дава възможност за директен контакт с потенциални участници от различни точки на света,  различен социален и етнически произход като по този начин разпространява добрите практики.