Европейска конференция за грамотността, организирана от ELINET през 2016 г.

Амстердам ще е домакин на важно събитие в сферата на грамотността на 21 и 22 януари 2016. Регистрирайте се на www.eli-net.eu.
В допълнение към поемането на президенството на Европeйския съюз през 2016, Холандия също ще представи уникално събитие, свързано с грамотността. Целта на Европейската конференция за грамотност, организирана от ELINET, е да се премести фокуса от генерирането на идеи към изпълнението на идеи – ще бъдат представени всички резултати, открития и инструменти, създадени през последните две години, като се даде думата на известни специалисти и се дадат отговори на големи въпроси в сферата на грамотността. Като цяло участниците ще получат възможност успешно да напредват по пътя на техните каузи за грамотността.
През януари 2016 се отбелязва края на проекта Европейска мрежа за политики за грамотността (European Literacy Policy Network (ELINET, see www.eli-net.eu), финансиран от Европейската комисия. Конференцията за грамотността предлага на участниците пряк достъп до абсолютно нови изследвания и добри практики във всички сфери на грамотността и в различни възрастови групи, осъществени от 28 страни в рамките на двугодишно сътрудничество. Участниците ще имат възможност да избират между широк кръг от интерактивни и практически уъркшопи, запознавайки се с нови инструменти и придобивайки познание за прилагането им в сферата на тяхната дейност.
Ориентирани към решаването на проблеми уъркшопи като „Грамотността ни прави по-здрави“ или „Отвъд дигиталната грамотност – визията на ELINET за дигиталната грамотност“, ще дадат възможност на участниците за интерактивен подход към съвременни теми за грамотността. Тази конференция обещава силно ангажирана публика с международни експерти от буквално всяка сфера на грамотността както и известни лектори, сред които специалния пратеник на UNESCO н.в. Принцеса Лорентин на Холандия, Джет Бусемейкър, Министър на образованието, науката и културата на Холандия и авторът Абделкадер Бенали. Ключовите резултати ще доведат до първи стъпки в оформянето на бъдещите политики в сферата на грамотността.
Сформирана през февруари 2014, ELINET цели да анализира и консултира по въпроси на политиките за грамотността на местно, регионално, национално и транс-национално ниво, като повишава съзнанието и усещането по проблеми на грамотността и координира кампании. В основата си плодовете на тази мрежа ще включва европейска мрежа от добри практики за повишаване нивото на грамотност и пример от съответстващи примери, доклади за 30 страни, инструменти за повишване осъзнаването и набиране на средства, както и Европейска платформа за грамотността.