НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО, 7-12 декември 2015 г.

В рамките на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), Министерството на образованието и науката организира провеждането на Национална седмица на четенето, която ще се състои от 7 до 12 декември 2015 г.

Мерките към стратегията имат за свой фокус преодоляването на причините за ниска грамотност с особено внимание към застрашените групи – бедните, при които ниските доходи ограничават възможностите и намаляват мотивацията;  някои билингви, при които ниското ниво на владеене на езика е съществена пречка за придобиване на образование; някои роми, при които бедността и ниското ниво на владеене на езика увеличават преградите в придобиването на образование. Акцентира се и върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята на учителите в нея.

Научете повече за програмата на събитията в рамките на Националната седмица по четене тук.