ELINET ще участва в 19-та Европейска конференция за грамотността

Делегация, която представлява проекта, ще представи целите, прогреса, постиженията дотук и бъдещите планове на Европейската мрежа за политики, свързани с грамотността (ELINET).
Повече информация прочетете тук.