СИМПОЗИУМ НА 23-24 ЮЛИ, 2018 Г. В УНИВЕРСИТЕТА В КЬОЛН НА ТЕМА:„ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ 21 ВЕК – УЧАСТИЕ, ВКЛЮЧВАНЕ, РАВЕНСТВО“

В продължение на международните конференции във Виена (2014 г.), Будапеща (2015 г.), Амстердам (2016 г.) и Мадрид (2017 г.) международната мрежа по грамотност ELINET, член на която е Българската асоциация по четене (БАЧ) ще събере в Кьолнския университет изследователи и специалисти от 20 държави с изготвени 80 презентации в сферата на грамотността за различни възрастови групи.

Целта на симпозиума е да постави акцент върху най-големите предизвикателства на 21 век пред  осигуряването на основни стандарти за грамотност на европейските граждани, както и да предложи решения на изведените проблеми. Основните тематични секции са осем:

  • Език, грамотност и професионално развитие в предучилищното образование
  • Грамотността и преподаването на отделните дисциплини – нови изследвания и практики
  • Политики за цифрова грамотност
  • Дефецити в грамотността, свързани с пола – как да ангажираме момчетата?
  • Програми за ограмотяване на възрастни – нови практики  и перспективи
  • Инструкции и методи за ранно ограмотяване
  • Всеки учител – учител по грамотност. Нови подходи за обучение и професионално развитие на учители
  • Цифрова грамотност и езиково обучение

Симпозиумът включва също и постерни сесии, секции за представяне на добри практики и две дискусии.

Подробна информация за симпозиума и неговата програма са публикувани на сайта на ELINET:

http://www.eli-net.eu/events/elinet-association-symposium-2018-cologne/