Стипендии за обучение на ученици в САЩ и Великобритания

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА. ТУК ВСЕ ОЩЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ГРАФИКА ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА. АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2025-26 ГОДИНА ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА.

Българска асоциация по четене (БАЧ) в партньорство с ASSIST и HMC организира конкурс за стипендии за ученици в 10-ти клас. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • да са ученици в 10 клас през учебната 2023/24 година;
 • да имат среден успех от предходната учебна година (9 клас) много добър или отличен;
 • да имат занимания и интереси към извънкласни дейности (напр. изкуство, спорт, младежки и/или доброволчески дейности);

Следете нашата страница във Фейсбук за актуална информация и разкази от нашите алумни.

Кандидатстване за стипендии за 2024-25 учебна година

1. Важни дати

Онлайн срещи-представяне на конкурса

Първа: 18:00 часа, 28 септември 2023 – Регистрация ТУК

Втора (на английски): 18:00 часа, 12 октомври 2023 – Регистрация ТУК

Трета: 18:00 часа, 26 октомври 2023 – Регистрация ТУК

Четвърта: 18:00 часа, 16 ноември 2023 – Регистрация ТУК

Допълнителна пета среща: 18 часа, 27 ноември 2023 – Регистрация ТУК

Календар на конкурса

1 ноември 2023 – Срок за ранно кандидатстване
10 декември 2023 – Краен срок за кандидатстване
Декември/януари 2024 – Тест по английски език
Януари 2024 /датите подлежат на уточняване/ – Есе (online)
Януари 2024 /датите подлежат на уточняване/ - Интервю с представителите на ASSIST и HMC

2. Програми и стипендии

ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, USA)

Програма ASSIST дава възможност на ученици от България да получат стипендии за обучение във водещи частни училища в САЩ. Стипендиите покриват напълно или частично таксите за обучение, храна и настаняване.

ASSIST създава променящи живота възможности за изключителни ученици от цял свят като им дава шанс да учат в най-добрите американски независими средни училища и да допринесат към общността и да представят своята култура.

Мисията на ASSIST се основава на убеждението, че това събирането на бъдещи международни световни лидери е решаваща стъпка към насърчаване на разбирателството и толерантността.

Училищата от мрежата на ASSIST са или училища-пансиони (осигуряващи настаняване и храна) или дневни училища (в тези случаи ученикът живее с приемно семейство, което осигурява настаняването и храната).

Видове ASSIST стипендии:
 • ASSIST SANDERSON SCHOLARSHIPS (Пълна стпендия) – покрива таксата за обучение, настаняване в стая и храна в училище-пансион или таксата за обучение в дневно училище и настаняване и храна в приемно семейство.
 • ASSIST LINDFORS SCHOLARSHIPS (Частична стипендия) – покрива част от таксата за обучение и настаняване в училище-пансион или част от таксата за обучение в дневно училище и настаняване в приемно семейство. Ученикът заплаща част от таксите за обучение.

Допълнителна информация:

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Учениците, чийто пръв избор е да кандидатстват за стипендия от ASSIST, създават профил в ученическата платформа и попълнете формуляра за кандидатстване ТУК.

Ако желаят да кандидатстват и  за другите програми, отбелязват и тях във формуляра за кандидатстване.

Кандидатите, които са избрали програма ASSIST на първо място, платили са таксата за участие и продължават участието си, ще бъдат поканени за онлайн тест  Duolingo English Test. БАЧ ще изпрати на всеки индивидуално по е-мейл код за предплатен купон. Тестът трябва да се направи достатъчно време преди интервюто, за да могат интервюиращите да получат информация за резултата от теста.

След получаване на кода си за теста моля посетете  https://englishtest.duolingo.com/applicants и изберете:

 • Take a Test
 • Create an Account
 • Buy Now
 • Apply Coupon
 • Enter Coupon Code

Съвети за теста Duolingo Tips for Your Test Experience

HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, UK)

Програма HMC дава възможност на ученици от България да получат стипендии за обучение във водещи частни училища във Великобритания. Стипендиите покриват напълно или частично таксите за обучение, храна и настаняване. По време на обучението си учениците се подготвят за A-Level изпити и участват в разнообразни дейности.

Целта на прогарамата е да насърчи създаването на връзки и приятелства между млади хора от цяла Европа и да даде на младите хора от Централна и Източна Европа обогатяващ опит в някои от най-добрите училища в света.

След като бъдат избрани, финалистите по пограма HMC биват разпределени в училища из цяла Великобритания, всички от които с високи стандарти  относно академичните, спортните и културните постижения. Училищата покриват сумата за обучението. Общата стойност на стпендията приблизително е £40,000 годишно.

Всички училища в тази програма са училища с пансиони (boarding schools). Така учениците стават членове на едно общество, членовете на което ще са и преподаватели, които също живеят там.

Видове HMC стипендии:
 • Пълна стипендия (Full Scholarship) - Ако общата стойност на доходите на родителите на кандидата не надхвърля £30,000 в годината на кандидатстване, той/тя може да кандидатства за пълна стпендия.
 • Частична стипендия (Reduced Fee Scholarship) - Учениците, които се представят много добре, но не успеят да се класират като финалисти за пълна стипендия може да получат предложение за частична стипендия.

В случаите, в които общата сума на доходите на родителите на кандидата надвишава £30,000, той/тя все още може да кандидатства, но за reduced fee scholarship. Ако сумата на доходите на родителите надвишава £80,000, то тогава кандидатът не може да кандидатства и за частичната стипендия.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите, чийто пръв избор е НМС и желаят да кандидатствате за стипендия от HMC, създават профил в ученическата платформа и попълват формуляра за кандидатстване ТУК.

Ако желаят да кандидатстват и  за другите програми, отбелязват и тях във формуляра за кандидатстване.

Специфично изискване  за програма HMC, Великобритания:

Кандидатите за програмата във Великобритания трябва да са на възраст между 16 и 17 години и 6 месеца към началото на учебната година във Великобритания, т.е. 1 септември 2024!

Davis (Davis International Scholarship Program, USA)

ASSIST работи в тясно сътрудничество с училища от Davis International Scholars Program, които са в рамките на ASSIST. Затова кандидатите могат да изразят желание да бъдат разглеждани за двете стипендии – ASSIST и Davis – предлагани в конкурса, като ги подредят в предпочитания ред и попълнят формуяра на ASSIST, ако Davis е техният пръв избор.

Стипендиите Дейвис са много ограничени на брой – около 3-5 за кандидатите от всички страни, в които работи ASSIST. Предоставя се стипендия в едно от училищата-участници в програмата (http://www.taftschool.org; http://www.lawrenceville.org; http://www.westminster-school.org; http://www.emmawillard.org). Програмата е с продължителност 2 учебни години и учениците получават диплома за завършено средно образование. Кандидатите попълват специален Формуляр за финансова помощ.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

За да кандидатствате за стипендия Davis, създайте профил в ученическата платформа и попълнете формуляра за кандидатстване ТУК.

Кандидатите, които са избрали програма Davis, платили са таксата за участие и продължават участието си, ще бъдат поканени за онлайн тест  Duolingo English Test. БАЧ ще изпрати на всеки индивидуално по е-мейл код за предплатен купон. Тестът трябва да се направи достатъчно време преди интервюто, за да могат интервюиращите да получат информация за резултата от теста.

След получаване на кода си за теста моля посетете  https://englishtest.duolingo.com/applicants и изберете:

 • Take a Test
 • Create an Account
 • Buy Now
 • Apply Coupon
 • Enter Coupon Code

Съвети за теста Duolingo Tips for Your Test Experience

 3. Специфични документи за програмите в България

4. Плащане на таксата за кандидатстване

След попълване на онлайн формуляра за кандидатстване трябва да се плати такса за кандидатстване. Кандидатите, които попълнят формуляра онлайн до Ранния срок за кандидатстване, 1 ноември 2023, заплащат 29 лв. Кандидатите, които попълнят онлайн формуляра за кандидатстване до Крайния срок за кандидатстване, 1 декември, заплащат 59 лв. Кандидатите изпращат с е-мейл потвърждение за направеното плащане /сканирана разписка или банков документ/ и го изпращат на bulrakonkurs@gmail.com.

Данни за плащане на таксата:

Титуляр: Българска асоциация по четене
Банка: Българска Пощенска Банка, IBAN: BG79BPBI79401054028601;
BIC: BPBIBGSF,
На банковия документ да се посочат: 1)Трите имена на кандидата и 2) Конкурс “Обучение на ученици в САЩ и Великобритания “ 2024/25.

5. Удостоверение за успеха

Кандидатите ще трябва да предоставят Удостоверение за успех за 9-ти клас. To трябва да e в оригинал и в превод на английски език, ще бъде необходимо да сканирате удостоверението и да го качите в профила си в съответния портал за кандидати.

Ако имате и други въпроси, освен подробно описаната информация на сайта, моля пишете на bulrakonkurs@gmail.com.

Следете нашата страница и във Фейсбук за актуална информация и разкази от нашите алумни.

Алумните говорят:

Средно образование в САЩ: Крум Цветков, 2023-24 ASSIST
Средно образование във Великобритания: Нели Пашова, 2022-24 HMC
Средно образование във Великобритания: Димана Давчева, 2022-24 HMC
Средно образование в САЩ: Димитър Минков, 2022-23 ASSIST
Средно образование в САЩ: Виктория Дервишева, 2021-22 ASSIST
Средно образование в САЩ: Ванеса Велкова, 2019-20 ASSIST
Средно образование в САЩ: Ива Токушева, 2020-21 ASSIST
Средно образование в САЩ: Александър Терзиев, 2019-20 ASSIST
Средно образование в САЩ: Илиян Христов, 2018-19 ASSIST
Средно образование във Великобритания: Рада Пандева, 2019-21 HMC
Средно образование във Великобритания: Говори Иван Михайлов, 2018-19 HMC
Средно образование във Великобритания: Говори Катерина Якимова, 2018-19 HMC
Средно образование в САЩ: Говори Валерия Германова, 2018-19 ASSIST
Средно образование в САЩ и Великобритания: Говори Даниел Пенев, 2010-11 HMC
Средно образование в САЩ: Говори Радияна Манчева, 2014-15 ASSIST
Средно образование във Великобритания: Говори Ралица Сливкова, 2010-11 HMC
Средно образование в САЩ: Говори Мария Бурмова, 2013-14 ASSIST